Resim

Değerli Üyelerimiz, Sağlık Profesyonelleri, Firma Yetkilileri ve Öğrencilerimiz,

Dünya genelinde devam etmekte olan COVID-19 pandemisinin sonbahar döneminde halen tedbir gerektireceğine dair yapılan WHO açıklamaları dikkate alınarak sempozyumumuz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih daha sonra ilan edilecektir.  

Değerli Üyelerimiz, Sağlık Profesyonelleri, Firma Yetkilileri ve Öğrencilerimiz,

15-16 Ekim 2020 tarihleri arasında Prizren Üniversitesi’nde düzenleyeceğimiz “2. ULUSLARARASI BALKAN PROTEZ-ORTEZ SEMPOZYUMU” na sizleri davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız. Bu sempozyumun, bilimsel içeriği yüksek oturumlardan, yenilikçi konulardan ve önemli tartışmalardan oluşacağına inanıyoruz. Bilimsel programla birlikte, uluslararası sempozyumumuzun, katılımcıların zihninde iz bırakacak bir sempozyum olması sizlerin destek ve katkılarıyla mümkün olacaktır.

1998 yılında Ankara’da kurulan Türkiye Protez- Ortez Bilim Derneği’nin amaçları; kongre, sempozyum, kurs gibi eğitsel ve bilimsel etkinlikleri düzenlemek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri üyeleriyle paylaşmak, bu gelişmeleri hastalara yansıtmak, protez ve ortez kaynaklarının optimum kullanımını sağlamak, protez ve ortez alanındaki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, karşılaşılan sorunları tartışmak, bu alanda çalışan hekim, fizyoterapist, mühendis, prostetist-ortotist, ortopedik protez-ortez teknikeri ve teknisyeni arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve gelişmiş ülkeler standardında protez-ortez rehabilitasyonunu gerçekleştirmektir.

Kosova, Türkiye’nin de bir parçası olduğu Balkan coğrafyasının en küçük ülkesidir. Şubat 2008'de Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmiştir ve şimdi Kosova Cumhuriyeti olarak bilinmektedir. Karayla çevrili bir ülke olan Kosova kuzey ve doğuda Sırbistan, güneyde Makedonya, batıda Arnavutluk ve kuzeybatıda Karadağ ile sınır komşusudur. Prizren, Kosova’nın güney kısmında, başkent Priştine’nin 75 km güneybatısında yer alan, Kosova’nın ikinci önemli şehridir. Prizren pek çok camisi, medresesi, hamamı ve derviş tekkesiyle birlikte Balkanlar’daki İslâm kültürünün en önemli merkezlerinden biridir. Bugün dahi bütün bölge büyük bir oranda kültür eserlerini koruma kanunu çerçevesinde Osmanlı karakterini muhafaza etmektedir. Şehir halkı tarafından Arnavutça, Türkçe ve Sırpça konuşulabilmekte, bunun yanında gazetelerde, dergilerde ve hatta cadde isimlerinde bile birlikte kullanılmaktadır.

Protez-ortez alanında verilen hizmetin kapasitesini arttırmak, kalitesini geliştirmek ve standartlarını yükseltmek bu alanda çalışanlar için son derece önemlidir. Balkan ülkeleri arasında protez-ortez alanında iş birliğini artırmak, profesyoneller arası iletişimi geliştirmek, ortak çalışmaların önünü açabilecek bir ortam sağlamak, bölgede protez-ortez üretim kapasitesini ve kalitesini geliştirmek amacıyla birincisini Edirne’de gerçekleştirdiğimiz sempozyuma Balkan Ülkeleri ve Türkiye’den protez-ortez alanında çalışan çok sayıda profesyonel katılmıştır. Bu sempozyum ile protez-ortez alanında çalışan rehabilitasyon ekibini bir araya getirerek bilimsel paylaşımlar ve sosyal birlikteliklerin güçlendirilmesine ve protez-ortez alanında çalışan profesyoneller ile bu alanda hizmet veren firmalar arasında iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği öncülüğünde, Türkiye ve Balkan Ülkelerinin katılımıyla ikincisini gerçekleştireceğimiz sempozyumun, protez-ortez alanında çalışan profesyoneller ile bu alanda hizmet veren firmalar arasında iş birliğini, iletişimi ve bilgi alışverişini daha da öteye taşımak adına faydalı olacağına inanmaktayız.

Bu amaçlarla gerçekleştireceğimiz 2. Uluslararası Balkan Protez-Ortez Sempozyumu’na pek çok yerli ve yabancı profesyonel katkı sağlayacaktır. Sempozyum ana konuları; Protezler, Ortezler, Rehabilitasyon, Fantom Ağrısı, Üst Ekstremitede Nöro-ortez Teknolojileri, Romatolojik Hastalıklarda Profilaksi ve Tedavi Açısından Ayakkabı, Smart Üst Ekstremite  Ortezleri, Protez-Ortezde Telerehabilitasyon, Protez–Ortez ve COVID-19 Salgını, Mikroişlemcili  Protezler, Dijital Teknolojiler, Mobil Teknolojiler, Adaptif Protezler, Spora Özgü Protezler, Diyabetik Ayak, El Yaralanmaları Ortezleri ve Rehabilitasyonu, Yürüyüş Bozuklukları gibi başlıkları içermektedir. Sempozyumumuzda, bu başlıkları içeren panel, konferans, oturum, workshop, serbest bildiri ve poster sunumlarına yer verilecektir. Tüm sunumlar sempozyum web sayfamızda oluşturulacak olan e-book’ta yayınlanacaktır.

Protez-Ortez alanında çalışan rehabilitasyon ekibini bir araya getirerek bilimsel paylaşımlar yanında, sosyal birliktelikleri de güçlendirmeyi amaçladığımız “2. Uluslararası Balkan Protez-Ortez Sempozyumu’nda siz değerli katılımcılarla birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

En içten saygı ve sevgilerimizle,

           Levent Buş                                                                                                       Prof. Dr. Fatih Erbahçeci

Fizyoterapist, Prostetist-ortotist                                                                      Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği Başkanı